Het op de correcte manier aannemen en verwerken van de inkomende telefoongesprekken in een meldkamer is vakwerk.

Meldkamers

Een centralist is werkzaam voor een meldkamer, die meestal betrekking heeft op hulpdiensten zoals de politiemeldkamer, de brandweermeldkamer of de ambulancemeldkamer.

Buiten voorgaande meldkamers bestaan er ook andere soorten bedrijven, die gebruik maken van een meldkamer, zoals beveiligingsbedrijven, verkeerscentrales, pechhulp-diensten en openbaar vervoersbedrijven.

De werkzaamheden van een centralist komen in het kort neer op het zo goed mogelijk afhandelen van binnenkomende meldingen en het op een goede manier aansturen van de diverse medewerkers en/of hulpverleners. Andere benamingen voor een centralist zijn ook wel eens alarm-centralist, meldkamer-centralist of medewerker meldkamer.

Hulpdiensten

De centralisten hebben over het algemeen zeer belangrijk werk, omdat vanuit de meldkamer alle hulpdiensten aangestuurd kunnen worden zodat de hulpverlening op een vlotte en goede manier opgestart kan worden. Vooral bij noodgevallen kan iedere seconden van levensbelang zijn voor uw eigendommen.

Centralisten worden zeer goed opgeleid en getraind, zodat er geen onnodige tijd verloren gaat. Moderne meldkamers zijn zeer uitgebreid en voorzien van de modernste apparatuur, zodat centralisten op een snelle manier alle relevante informatie verkrijgen die nodig is om snel hulp te verlenen.

Dit betekent bijvoorbeeld dat een centralist altijd kan zien waar hulpverlenersvoertuigen zich bevinden en of ze vrij zijn om in te zetten voor een nieuwe melding.

De centralisten die werkzaam zijn voor MBCP Services B.V. zijn getraind in het stellen van de juiste actie, zodat de centralist op een goede manier kan inschatten welke hulpverlening er precies nodig is. Daarnaast moet een centralist de ernst van een voorval goed kunnen inschatten.

Dit betekent bijvoorbeeld dat een centralist ook zal moeten kunnen inschatten of er wel sprake is van een echte melding. Naast deze werkzaamheden is het ook de taak van een centralist om melders gerust te stellen als dit nodig mocht zijn, door de melder te ondersteunen.

Werkzaamheden van een centralist:

  • Het aannemen van binnenkomende meldingen
  • Het beoordelen van meldingen conform de richtlijnen
  • Het classificeren van de melding
  • Het instrueren van de hulpdiensten wanneer nodig
  • Het instrueren van de juiste hulpverleners
  • Het instrueren van de melder wanneer dit nodig mocht zijn
  • Het rapporteren van eventuele storingen of verbeteringen
  • Het verzorgen van de verbindingsprocedures en radiocommunicatie
  • Het waken over de voortgang van de afhandeling van de melding